Oferta pracy Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. zatrudni pracownika na umowę o pracę na stanowisku Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni. Szczegóły oferty są zmieszczone w poniższym załączniku    
Szanowni Państwo, w ostatnich dniach odnotowaliśmy przypadki przemarznięcia wodomierzy i instalacji wodociągowych. W związku z powyższym prosimy o ich sprawdzenie i zabezpieczenie przed przemarznięciem. W przypadku stwierdzenia awarii/uszkodzenia prosimy o poinformowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. Szczegółowy wykaz telefonów można uzyskać pod adresem https://pknalecz.eu/wydarzenia/kategoria/dyzury-pracownikow/
Wójt Gminy Niedrzwica Duża informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdził na okres 3 lat taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Niedrzwica Duża (wodociąg: Trojaczkowice i Krężnica Jara). Taryfy wchodzą w życie 27 lipca 2018 r. Szczegółowe ceny zawarte są w załączonym…
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Prezes  Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdził na okres 3 lat taryfy dla zbiorowegozaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niedrzwica Duża (ujęcie wody: Niedrzwica Duża,…