Tytuł projektu: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Niedrzwicy Dużej na ujęciach wody SUW w gminie Niedrzwica Duża

Całkowita wartość projektu: 455 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 166 463,40 zł

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o.
ul. Bełżycka 77
24-220 Niedrzwica Duża

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 4 Energia przyjazna środowisku.