Informujemy, iż w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Pełna dokumentacja oraz wykaz złożonych ofert znajduje się na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c6d98484-c047-46d0-b71d-269b4963f1e3  

Czytaj więcej Informacja z otwarcia ofert dot. zamówienia publicznego „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Niedrzwicy Dużej na ujęciach wody w gminie Niedrzwica Duża”