Poniżej znajdują się wzory aktualnych umów i wniosków Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz Sp. z o.o. do pobrania dla klienta.

 

 

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
doc WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH (wzór nr 1) 28 KB 874
doc OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO LOKALU (wzór nr 2) 25 KB 572
doc ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA WYKONANIA ROBOT (wzór nr 3) 28 KB 597
doc ZGŁOSZENIE DO KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI LUB PRZYŁĄCZA (wzór nr 4) 28 KB 494
doc ZGODA NA DYSPONOWANIE GRUNTEM 24 KB 487
pdf Oświadczenie o wskazaniach wodomierza 353 KB 969
doc PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT 36 KB 458
doc PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYŁĄCZA 34 KB 555
doc PROTOKÓŁ PRÓBY CIŚNIENIOWEJ 25 KB 461
doc PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI KANALIZACJI 26 KB 7706
pdf REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 81 KB 534
pdf Umowa na dostawę wody 237 KB 717
pdf Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 249 KB 428
pdf Roporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Branżowe akty prawne
94 KB 621
pdf Prawo Budowlane Branżowe akty prawne
1 004 KB 459
pdf Prawo Wodne Branżowe akty prawne
3 MB 417
pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Branżowe akty prawne
627 KB 377
pdf Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Branżowe akty prawne
146 KB 420
pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe Branżowe akty prawne
0 B 62
doc OŚWIADCZENIE e-faktura v2 (2) 14 KB 421
pdf OŚWIADCZENIE e-faktura v2 (2) 832 KB 318