Poniżej znajdują się wzory aktualnych umów i wniosków Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz Sp. z o.o. do pobrania dla klienta.

 

 

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
doc WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH (wzór nr 1) 28 KB 71
doc OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO LOKALU (wzór nr 2) 25 KB 43
doc ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA WYKONANIA ROBOT (wzór nr 3) 28 KB 29
doc ZGŁOSZENIE DO KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI LUB PRZYŁĄCZA (wzór nr 4) 28 KB 40
pdf WARUNKI TECHNICZNE DLA WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO (wzór nr 5) 135 KB 29
doc ZGODA NA DYSPONOWANIE GRUNTEM 24 KB 30
pdf Oświadczenie o wskazaniach wodomierza 353 KB 32
doc PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT 36 KB 26
doc PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYŁĄCZA 34 KB 25
doc PROTOKÓŁ PRÓBY CIŚNIENIOWEJ 25 KB 26
doc PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI KANALIZACJI 26 KB 51
pdf REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 81 KB 28
pdf Umowa na dostawę wody 237 KB 30
pdf Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 249 KB 33
pdf Roporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Branżowe akty prawne
94 KB 29
pdf Prawo Budowlane Branżowe akty prawne
1 004 KB 28
pdf Prawo Wodne Branżowe akty prawne
3 MB 28
pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Branżowe akty prawne
627 KB 29
pdf Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Branżowe akty prawne
146 KB 26
pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe Branżowe akty prawne
382 KB 27