Poniżej znajdują się wzory aktualnych umów i wniosków Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz Sp. z o.o. do pobrania dla klienta.

 

 

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
doc WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH (wzór nr 1) 28 KB 491
doc OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO LOKALU (wzór nr 2) 25 KB 347
doc ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA WYKONANIA ROBOT (wzór nr 3) 28 KB 312
doc ZGŁOSZENIE DO KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI LUB PRZYŁĄCZA (wzór nr 4) 28 KB 306
doc ZGODA NA DYSPONOWANIE GRUNTEM 24 KB 290
pdf Oświadczenie o wskazaniach wodomierza 353 KB 502
doc PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT 36 KB 234
doc PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYŁĄCZA 34 KB 323
doc PROTOKÓŁ PRÓBY CIŚNIENIOWEJ 25 KB 273
doc PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI KANALIZACJI 26 KB 2247
pdf REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 81 KB 326
pdf Umowa na dostawę wody 237 KB 411
pdf Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 249 KB 263
pdf Roporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Branżowe akty prawne
94 KB 421
pdf Prawo Budowlane Branżowe akty prawne
1 004 KB 280
pdf Prawo Wodne Branżowe akty prawne
3 MB 259
pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Branżowe akty prawne
627 KB 240
pdf Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Branżowe akty prawne
146 KB 261
pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe Branżowe akty prawne
0 B 62
doc OŚWIADCZENIE e-faktura v2 (2) 14 KB 206
pdf OŚWIADCZENIE e-faktura v2 (2) 832 KB 167