Poniżej znajdują się wzory aktualnych umów i wniosków Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz Sp. z o.o. do pobrania dla klienta.

 

 

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
doc WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH (wzór nr 1) 28 KB 588
doc OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO LOKALU (wzór nr 2) 25 KB 389
doc ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA WYKONANIA ROBOT (wzór nr 3) 28 KB 350
doc ZGŁOSZENIE DO KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI LUB PRZYŁĄCZA (wzór nr 4) 28 KB 332
doc ZGODA NA DYSPONOWANIE GRUNTEM 24 KB 338
pdf Oświadczenie o wskazaniach wodomierza 353 KB 591
doc PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT 36 KB 263
doc PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYŁĄCZA 34 KB 352
doc PROTOKÓŁ PRÓBY CIŚNIENIOWEJ 25 KB 305
doc PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI KANALIZACJI 26 KB 3503
pdf REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 81 KB 363
pdf Umowa na dostawę wody 237 KB 482
pdf Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 249 KB 291
pdf Roporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Branżowe akty prawne
94 KB 454
pdf Prawo Budowlane Branżowe akty prawne
1 004 KB 306
pdf Prawo Wodne Branżowe akty prawne
3 MB 292
pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Branżowe akty prawne
627 KB 267
pdf Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Branżowe akty prawne
146 KB 288
pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe Branżowe akty prawne
0 B 62
doc OŚWIADCZENIE e-faktura v2 (2) 14 KB 233
pdf OŚWIADCZENIE e-faktura v2 (2) 832 KB 195