Poniżej znajdują się wzory aktualnych umów i wniosków Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz Sp. z o.o. do pobrania dla klienta.

 

 

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
doc WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH (wzór nr 1) 28 KB 10
doc OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO LOKALU (wzór nr 2) 25 KB 11
doc ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA WYKONANIA ROBOT (wzór nr 3) 28 KB 8
doc ZGŁOSZENIE DO KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI LUB PRZYŁĄCZA (wzór nr 4) 28 KB 9
pdf WARUNKI TECHNICZNE DLA WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO (wzór nr 5) 135 KB 10
doc ZGODA NA DYSPONOWANIE GRUNTEM 24 KB 8
pdf Oświadczenie o wskazaniach wodomierza 353 KB 12
doc PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT 36 KB 8
doc PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYŁĄCZA 34 KB 9
doc PROTOKÓŁ PRÓBY CIŚNIENIOWEJ 25 KB 9
doc PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI KANALIZACJI 26 KB 12
pdf REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 81 KB 12
pdf Umowa na dostawę wody 237 KB 10
pdf Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 249 KB 12
pdf Roporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Branżowe akty prawne
94 KB 10
pdf Prawo Budowlane Branżowe akty prawne
1 004 KB 9
pdf Prawo Wodne Branżowe akty prawne
3 MB 9
pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Branżowe akty prawne
627 KB 10
pdf Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Branżowe akty prawne
146 KB 10
pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe Branżowe akty prawne
382 KB 10