Poniżej znajdują się wzory aktualnych umów i wniosków Przedsiębiorstwa Komunalnego Nałęcz Sp. z o.o. do pobrania dla klienta.

 

 

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
doc WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH (wzór nr 1) 28 KB 224
doc OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO LOKALU (wzór nr 2) 25 KB 183
doc ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA WYKONANIA ROBOT (wzór nr 3) 28 KB 156
doc ZGŁOSZENIE DO KOŃCOWEGO ODBIORU TECHNICZNEGO SIECI LUB PRZYŁĄCZA (wzór nr 4) 28 KB 152
pdf WARUNKI TECHNICZNE DLA WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO (wzór nr 5) 135 KB 175
doc ZGODA NA DYSPONOWANIE GRUNTEM 24 KB 141
pdf Oświadczenie o wskazaniach wodomierza 353 KB 150
doc PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT 36 KB 119
doc PROTOKÓŁ ODBIORU PRZYŁĄCZA 34 KB 163
doc PROTOKÓŁ PRÓBY CIŚNIENIOWEJ 25 KB 147
doc PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI I DROŻNOŚCI KANALIZACJI 26 KB 400
pdf REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 81 KB 144
pdf Umowa na dostawę wody 237 KB 162
pdf Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 249 KB 131
pdf Roporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody Branżowe akty prawne
94 KB 133
pdf Prawo Budowlane Branżowe akty prawne
1 004 KB 122
pdf Prawo Wodne Branżowe akty prawne
3 MB 134
pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Branżowe akty prawne
627 KB 121
pdf Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Branżowe akty prawne
146 KB 131
pdf Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe Branżowe akty prawne
0 B 62