Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o. podpisało umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na stacjach poboru wody w Niedrzwicy Dużej, Niedrzwicy Kościelnej oraz Mariance. Wartość inwestycji 455 000,00 zł. Wykonawca przewiduje rozpoczęcie robót jeszcze w tym roku.
Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o. o. aktualnie poszukuje osoby do odbycia stażu zawodowego na stanowisku: Specjalista ds. obsługi klienta Jeśli : – jesteś osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy – warunek konieczny – posiadasz wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia – znasz biegle pakiet Office – jesteś osobą sumienną, bezkonfliktową oraz bardzo komunikatywną – działasz…
Informujemy że, od 1 lipca 2021 r. będą obowiązywały ceny za dostawę wody siecią wodociągową oraz odbiór ścieków przez sieć kanalizacji sanitarnej według taryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Link do decyzji: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/decyzja-nr-lu-rzt-70-143-2021-jb.html   Decyzja.pdf
Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o.o. obecnie poszukuje osoby na stanowisko: KONSERWATOR URZĄDZEŃ I SIECI W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW Do obowiązków ww. osoby należeć m.in. będzie: – obsługa i konserwacja powierzonego ujęcia wody, – monitorowanie i nadzór nad siecią wodociągową na wyznaczonym terenie, – usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych, – wykonywanie przyłączy i sieci wodociągowych,…