Oczyszczalnia ścieków jest zlokalizowana przy ul. Górki w Niedrzwicy Dużej. Przyjmowanie ścieków dowożonych przez wozy asenizacyjne odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 19.30, natomiast w soboty w godz. 7.00 – 14.30, niedziele i święta w godz. 8.00-9.30.

Badania osadu