Oczyszczalnia ścieków jest zlokalizowana przy ul. Górki w Niedrzwicy Dużej. Przyjmowanie ścieków dowożonych przez wozy asenizacyjne odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 19.30, natomiast w soboty w godz. 7.30 – 14.30.

Badania osadu