UWAGA MIESZKAŃCY Informujemy, że w dniu 18.05.2022 r. od godz. 9:00 do 16:00 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowościach Marianka i Krebsówka ( od Szkoły Podstawowej w Mariance do wiaduktu) w związku z pracami na  sieci wodociągowej.   ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.
Zamawiający, w związku z nieprzekroczeniem przez wartość zamówienia kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej zwaną ustawą Pzp, an podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, zapraszamy do…
  Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy pracę naszą beczką asenizacyjną. Cena za odbiór 1m³ nieczystości płynnych wynosi 20 zł. Zapraszamy do kontaktu w Biurze Obsługi Klienta ul. Bełżycka 77 w godzinach: poniedziałek – piątek 7:30 – 15.30, telefon: 81 5175070.