Tytuł projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz
budowa sieci wodociągowej w Gminie
Niedrzwica Duża
Całkowita wartość projektu: 737 893,04 zł
Kwota dofinansowania: 435 330,00 zł
Beneficjent: Gmina Niedrzwica Duża
ul. Lubelska 30
24-220 Niedrzwica Duża
Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

 

 

Tytuł projektu: Budowa gminnej oczyszczalni ścieków
w Niedrzwicy Dużej wraz z siecią kanalizacyjną
Całkowita wartość projektu:  8 060 424,65 zł
Kwota dofinansowania z EFRR:  5 347 068,48 zł
Beneficjent: Gmina Niedrzwica Duża
ul. Lubelska 30
24-220 Niedrzwica Duża
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013