Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Prezes  Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdził na okres 3 lat taryfy dla zbiorowegozaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niedrzwica Duża (ujęcie wody: Niedrzwica Duża, Niedrzwica Kościelna, Marianka).

W pierwszym roku obowiązywania nowych taryf, wszystkie ceny pozostały na niezmienionym poziomie. Taryfy wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Szczegółowe ceny zawarte są w załączonym dokumencie.

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Decyzja_nr_LU.RET.070.1.52.2018.PW 2 MB 471