Stanowisko Księgowa

umowa o pracę, pełny etat, praca stacjonarna

Zakres obowiązków

 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działalnością biura spółki,
 • weryfikacja dokumentów pod kątem formalno-rachunkowym,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów (faktury zakupu i sprzedaży, raporty fiskalne, wyciągi bankowe, wynagrodzenia, polecenia księgowania),
 • rozliczanie inwentaryzacji,
 • prowadzenie ewidencji księgowych,
 • terminowe wprowadzanie płatności do banku, potwierdzanie sald z kontrahentami,
 • przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby zarządu, rady nadzorczej oraz instytucji zewnętrznych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, PUP),
 • wyliczanie deklaracji PIT, CIT, VAT, AKC,
 • obsługa dokumentów i deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych, weryfikacja oświadczeń i rachunków,
 • prowadzenie teczek osobowych, dokumentacji pracowniczej, wyliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę zgodnie z ewidencją czasu pracy,

Profil kandydata

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość i pokrewne),
 • 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziale księgowości/kadr,
 • znajomość zasad i przepisów z zakresu rachunkowości i podatków,
 • znajomość przepisów z zakresu kadr i płac,
 • umiejętność samodzielnej obsługi programu PŁATNIK,
 • Obsługa pakietu MS Office,
 • samodyscyplina w organizacji pracy,
 • terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • rzetelność, dokładność, spostrzegawczość.

Rekrutacja:

 • Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 • Na proces rekrutacyjny będzie się składała:

– weryfikacja CV dostarczonych osobiście do biura spółki lub przesłanych drogą mailową na adres: bok@pknalecz.eu,

– rozmowa telefoniczna z wybranymi osobami,

– rozmowa w siedzibie spółki (osoby zaproszone na rozmowę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające wykształcenie i zatrudnienie wymienione w CV),

– spotkanie uzupełniające, w celu doprecyzowania szczegółów oferty pracy.

 

 

Stanowisko Kadrowa

umowa o pracę, część etatu, praca stacjonarna

Zakres obowiązków

 • prowadzenie teczek osobowych (około 12-16 osób),
 • przygotowywanie dokumentów kadrowo-płacowych związanych z zawieraniem, trwaniem i rozwiązaniem umów o pracę,
 • weryfikacja i archiwizacja otrzymanych dokumentów,
 • nadzór nad terminami badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej (ewidencja czasu pracy, kartoteki urlopowe, zwolnienia lekarskie, odzież robocza),
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych, weryfikacja oświadczeń i rachunków,
 • obsługa pism, wniosków, umów zawartych z PUP,
 • wprowadzanie danych do systemu kadrowo-płacowego,
 • terminowe wyliczanie list płac z tytułu umów o pracę, zlecenie, powołania,
 • wyliczanie podatku od os. fiz., przekazywanie deklaracji PIT podatnikom i do US,
 • terminowa obsługa dokumentów i deklaracji ZUS,
 • przygotowywanie analiz i raportów na potrzeby zarządu, rady nadzorczej oraz instytucji zewnętrznych,
 • wyliczanie i przekazywanie sprawozdań do GUS,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

Profil kandydata

 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziale kadr,
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe z zakresu kadr i płac (kursy, studia podyplomowe),
 • znajomość zasad i przepisów z zakresu PDOF, ubezpieczeń i zasiłków ZUS,
 • praktyczna znajomość Kodeksu Pracy,
 • umiejętność samodzielnej obsługi programu PŁATNIK,
 • Obsługa pakietu MS Office,
 • samodyscyplina w organizacji pracy,
 • terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • rzetelność, dokładność, spostrzegawczość.

Rekrutacja:

 • Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 • Na proces rekrutacyjny będzie się składała:

– weryfikacja CV dostarczonych osobiście do biura spółki lub przesłanych drogą mailową na adres: bok@pknalecz.eu,

– rozmowa telefoniczna z wybranymi osobami,

– rozmowa w siedzibie spółki (osoby zaproszone na rozmowę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające wykształcenie i zatrudnienie wymienione w CV),

– spotkanie uzupełniające, w celu doprecyzowania szczegółów oferty pracy.

 

 

Złożenie CV wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. o.o. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej ul. Bełżycka 77 jako administratora danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). . Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania albo podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maks. 1 roku od ich wpływu do biura spółki, chyba, że wyrażono odrębną zgodę na wykorzystanie ich w przyszłych rekrutacjach. W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: iod@pknalecz.eu