Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników
Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Niedrzwica Duża. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt – Ryszard Golec, jako organ wykonawczy Gminy Niedrzwica Duża.

Rada Nadzorcza
Organem nadzoru Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:
Dariusz Czarnik  – przewodniczący

Dominik Derwisz

Sławomir Lis

Zarząd
Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest zarządem jednoosobowym.

Funkcję Prezesa Zarządu Spólki sprawuje – Mariusz Zgórka

Funkcję Prokurenta sprawuje – Anna Gałat