Wójt Gminy Niedrzwica Duża informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdził na okres 3 lat taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Niedrzwica Duża (wodociąg: Trojaczkowice i Krężnica Jara). Taryfy wchodzą w życie 27 lipca 2018 r. Szczegółowe ceny zawarte są w załączonym dokumencie.

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Tafyra_ceny_i_stawki_za_wode 2 MB 508