Szanowni Państwo, w ostatnich dniach odnotowaliśmy przypadki przemarznięcia wodomierzy i instalacji wodociągowych. W związku z powyższym prosimy o ich sprawdzenie i zabezpieczenie przed przemarznięciem. W przypadku stwierdzenia awarii/uszkodzenia prosimy o poinformowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. Szczegółowy wykaz telefonów można uzyskać pod adresem https://pknalecz.eu/wydarzenia/kategoria/dyzury-pracownikow/

Czytaj więcej Zabezpieczenie wodomierzy

Numer ogłoszenia: 647900-N-2018 Data publikacji: 2018-11-14   Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach: Ogłoszenie o zamówieniu nr: 647900-N-2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Czytaj więcej Ogłoszenie nr 647900-N-2018 o przetargu: Dostawa kruszywa drogowego (dolomitowego) na teren Gminy Niedrzwica Duża w okresie luty 2019 – styczeń 2020