W dniu 27.05.2021 r. Prezes Zarządu podpisał umowę z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie) o dofinansowanie projektu pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w Niedrzwicy Dużej na ujęciach wody SUW w gminie Niedrzwica Duża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uzyskana kwota w ramach osi priorytetowej: 4 Energia Przyjazna Środowisku…
Informujemy, że Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. Z o.o.  podejmie współpracę z rolnikami w celu nieodpłatnego przekazywania komunalnego osadu ściekowego stosowanego do nawożenia pól uprawnych. Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Biurem Spółki znajdującym się  na ul. Bełżyckiej  77 w Niedrzwicy Dużej lub poprzez kontakt telefoniczny nr tel. 81 517 50 70.
Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz Sp. z o. o. aktualnie poszukuje pań/panów na staż : PRACOWNIK POMOCNICZY Jeśli : – jesteś osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy – potrafisz posługiwać się prostymi narzędziami – jesteś osobą sumienną i bezkonfliktową – działasz z entuzjazmem i zaangażowaniem – lubisz współpracę w zespole – mile widziane prawo jazdy kat. B…
Informujemy, że wyniki badań próbek wody z hydroforni na terenie gm. Niedrzwica Duża potwierdzają,  że wymagania dotyczące parametrów decydujących o przydatności wody do spożycia przez ludzi są spełnione. W załączniku informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie