Informacja dotycząca otwarcia Zastępczego Placu Targowego w Niedrzwicy Dużej

 

W związku z aktualnymi wymogami sanitarnymi dotyczącymi handlu na targowiskach, informujemy, że od 25.04.2020 został czasowo wyznaczony Zastępczy Plac Targowy przy ul. Bełżyckiej 77 (dawne boisko szkolne byłego Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej). Zastępczy Plac Targowy będzie udostępniony w każdą sobotę i poniedziałek do odwołania.

Na targowisku będzie mógł odbywać się handel przy zachowaniu następujących zasad:

  1. Prowadzący działalność handlową będą mogli wjechać TYLKO NA OGRODZONY ZASTĘPCZY PLAC TARGOWY w godzinach 05:00 – 7.00. Sprzedający obowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń obsługi targowiska.
  2. Dla kupujących targ będzie czynny od godziny 07:00 do 12:00. Prosimy kupujących o szybkie i zdecydowane zakupy, aby nie tworzyć zbędnych kolejek.
  3. Dostęp do targowiska będzie możliwy tylko jedną, wyznaczoną furtką od strony budynku w którym obecnie funkcjonuje Spółka Komunalna NAŁĘCZ.
  4. Na terenie targowiska może przebywać maksymalnie 50 osób lub nie więcej niż 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży.
  5. Sprzedający na targowisku jak i kupujący muszą bezwzględnie przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz nosić podczas zakupów towarów rękawiczki jednorazowe.
  6. Kupujący mają obowiązek dezynfekcji dłoni płynem dostępnym przy furtce wejściowej.
  7. Osoby w kolejkach do stoisk handlowych i czekający na wejście na targowisko będą musiały bezwzględnie przestrzegać odstępu 2 metrów od siebie.
  8. Na Targowisku nie będzie obowiązywać zasada „godzin dla Seniorów” miedzy godziną 10.00 a 12.00.
  9. Sprzedający powinni dezynfekować stanowiska kasowe i stanowiska obsługi.

 

Informujemy, że handel przy ulicy Krótkiej w Niedrzwicy Dużej może odbywać się wyłącznie owocami i warzywami od wtorku do piątku.

W wypadku braku przestrzegania zaleceń, Zastępcze Targowisko Gminne zostanie zamknięte.

 

Bardzo prosimy o dostosowanie się do nowych zasad. Liczymy na Państwa zrozumienie.