Szanowni mieszkańcy, informujemy, że wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych przyjmować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej.

Natomiast zakupu węgla będzie można dokonać w PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNALNYM NAŁĘCZ Sp. z o.o. ul. Bełżycka 77 , 24-220 Niedrzwica Duża po okazaniu informacji wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej z wpisem pod jakim numerem i z jaką datą został złożony wniosek (opatrzony pieczęcią) o zakup paliwa.

Do zakupu paliwa jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

Osoba uprawniona może złożyć wniosek o zakup paliwa zgodnie z właściwością jej miejsca zamieszkania, w terminie najpóźniej do 15 kwietnia 2023 roku.

Wnioski należy składać osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej: ul. Kraśnicka 51, 24-220 Niedrzwica Duża lub elektronicznie za pomocą skrzynki ePUAP (opatrzone podpisem kwalifikowalnym, zaufanym lub osobistym).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej, nr telefonu : (81) 517 50 69.

Wniosek do pobrania jest dostępny w załączniku poniżej. 

Wniosek_o_zakup_preferencyjny_paliwa_stalego