• Informujemy, że od 03.07.2021 r. Plac Targowy zostaje przeniesiony na plac przy ul. Kościelnej.
  • Wjazd na plac tylko od strony ul. Partyzanckiej
  • Wjazd na plac i ustawianie stoisk przez osoby prowadzące sprzedaż możliwy będzie wyłącznie od godziny 05:00.
  • Osoby, które rozłożą swoje stanowiska przed otwarciem Placu Targowego, będą poproszone o opuszczenie miejsca prowadzenia sprzedaży i ustawienie się zgodnie z kolejką.
  • Przypominamy o obowiązku zostawienia miejsca prowadzenia sprzedaży w porządku i czystości.