Informujemy, że wyniki badań próbek wody z hydroforni na terenie gm. Niedrzwica Duża potwierdzają,  że wymagania dotyczące parametrów decydujących o przydatności wody do spożycia przez ludzi są spełnione. W załączniku informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie