Informujemy że, od 1 lipca 2021 r. będą obowiązywały ceny za dostawę wody siecią wodociągową oraz odbiór ścieków przez sieć kanalizacji sanitarnej według taryfy zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Link do decyzji:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/decyzja-nr-lu-rzt-70-143-2021-jb.html

 

Decyzja.pdf