Jesteśmy przedsiębiorstwem komunalnym, które dba o zaspokajanie wzrastających potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej. Nasze zadania wykonujemy solidnie, terminowo oraz dokładnie – zawsze z myślą o naszych zleceniodawcach.

Chcemy się zmieniać doskonaląc usługi dla klientów. Systematycznie poszerzamy grupę kontrahentów, oferując im zupełnie nowy zakres realizowanych zadań. Inwestujemy w infrastrukturę oraz nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, tworząc niezawodne zaplecze techniczne. Rozwijamy także wiedzę i umiejętności naszej kadry. 

            Obecnie w skład naszego nowoczesnego parku maszyn wchodzą:

Cennik Usług Komunalnych PK Nałęcz