Numer ogłoszenia: 20286-2017
Data publikacji: 2017-02-06

Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach:

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

ZP-2-2017 Odpowiedź na pytania wykonawców

 

 

ZP-2-2017 Protokół z otwarcia ofert

ZP-2-2017 Wynik postępowania