Organami Spółki są:

Zgromadzenie Wspólników
Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Niedrzwica Duża. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt - Adam Kuna, jako organ wykonawczy Gminy Niedrzwica Duża.

Rada Nadzorcza
Organem nadzoru Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:
Joanna Kempisty-Żebrowska  - przewodnicząca
Grażyna Czerwińska

Magdalena Brygoła

 

 

Zarząd
Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. jest zarządem jednoosobowym. Funckję Prezesa Zarządu Spólki sprawuje -  Arkadiusz Sulowski.