Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej od handlujących na terenie gminy Niedrzwica Duża zgodnie z Ustawą z dna 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255).

 

http://concept.niedrzwicaduza.pl/aktualnosc-4361-zmiany_w_oplacie_targowej_w_2021_r.html