Niedrzwica Duża , dnia 30 października 2019 r.

Komunikat Rady Nadzorczej

1.Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „NAŁĘCZ „ Sp. z o.o. spełniając postanowienia §11 pkt.4 „ Regulaminu określającego zasady wyboru i tryb przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu„ informuje, że wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu w osobie Pana Mariusza Zgórki.

2. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 33/2019 powołała z dniem 1 listopada Pana Mariusza Zgórkę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki „NAŁĘCZ” Sp.z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej, ul.Bełżycka 77 , 22-220 Niedrzwica Duża.

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Komunalnego

NAŁĘCZ Sp. z o.o.