Komunikat Wójta Gminy Niedrzwica Duża z dnia 28 czerwca 2021 roku

Szanowni mieszkańcy,

Informuję, iż z dniem 3 lipca 2021 roku targowisko gminne  dotychczas zlokalizowane  przy ul. Bełżyckiej, zostaje przeniesione do pierwotnego miejsca, tj. na plac przy ul. Kościelnej w Niedrzwicy Dużej.

Wójt Gminy Niedrzwica Duża 

Poniżej załączamy plan dokładnego umiejscowienia targowiska.