Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w budowie sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych. W związku z dużą dynamiką rozwoju i zaludnienia naszej gminy wprowadziliśmy dla mieszkańców wiele udogodnień związanych z podłączeniem wody i kanalizacji.  Decydując się  na współpracę z naszym przedsiębiorstwem, wykonamy całe zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Po zakończeniu prac, otrzymaniu protokołu końcowego i podpisaniu umowy rozpoczniemy dostawy wody lub odbiór ścieków. Wszystkie nasze prace wykonujemy w oparciu na doświadczonym personelu oraz materiałach gwarantujących trwałość i niezawodność inwestycji przez długi okres czasu. Jako firma realizująca przez lata zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem wody dokładamy wszelkiej staranności i dbałości, aby nasi kontrahenci mogli  w pełni i bezproblemowo korzystać z wodociągu oraz kanalizacji. Doświadczona kadra oraz nowoczesny park maszynowy umożliwia wykonywanie zleceń dla grupy odbiorców spoza terenu gminy Niedrzwica Duża.

 

Dla wygody naszych klientów oraz w celu przyspieszenia tempa inwestycji: 

  • sporządzimy niezbędną dokumentacje projektową;
  • uzyskamy konieczne uzgodnienia i opinie;
  • w razie konieczności udzielimy wsparcia merytorycznego;
  • dokonamy wszystkich niezbędnych odbiorów, czego efektem będzie podpisany przez nas protokół odbioru końcowego – podstawa do odbioru końcowego budynku w PINB;
  • na całość udzielimy 24 miesiące gwarancji;
  • inwestycje realizujemy pod nadzorem kierownika z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Dodatkowo oferujemy:

  • obsługę pogwarancyjną;
  • obsługę geodezyjną
  • wsparcie merytoryczne oraz prawne w zakresie inwestycji;
  • badanie parametrów wody.