W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy oraz wzrastającym zapotrzebowaniem na wywóz nieczystości płynnych Przedsiębiorstwo Komunalne Nałęcz pragnie zaoferować  Państwu usługę opróżnianie zbiorników bezodpływowych beczką asenizacyjną o pojemności 10 m³. Wykwalifikowany personel gwarantuje wykonanie zlecenia wywozu szamba w sposób profesjonalny i bezpieczny dla środowiska. Dbając o Państwa komfort wychodzimy z propozycją podpisania z nami umowy długoterminowej na czas nieokreślony z gwarancją stałości ceny.

 

Zamówienia na wywóz nieczystości płynnych przyjmujemy od pon. – pt. w godzinach 7.30 – 15.30.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod numerem telefonu: 81 517 50 70 / 534  373  844.

Zapraszamy do kontaktu i stałej współpracy mieszkańców gmin: Niedrzwica Duża, Borzechów, Bełżyce, Wilkołaz, Strzyżewice i Konopnica.

 

Lp. Rodzaj Usługi asenizacyjnej cena netto do
VAT cena brutto do
1 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Niedrzwica Duża cena za 1 m3 22,22 zł/m3 8% 24,00 zł/m3
2 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych spoza terenu gminy Niedrzwica Duża – pojemność do 6 m3 –  cena za usługę 203,70 zł 8% 220,00 zł
3 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych spoza terenu gminy Niedrzwica Duża – pojemność powyżej 6 m3 –  cena za m3 34,26 zł/m3 8% 37,00 zł/m3
4 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych spoza terenu gminy Niedrzwica Duża – pojemność powyżej 6 m3  –  cena za m3 przy podpisanej umowie długoterminowej 32,41 zł/m3 8% 35,00 zł/m3
5 Opróżnianie osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Niedrzwica Duża cena za 1 m3 129,63 zł/m3 8% 140,00 zł/m3
6 Opróżnianie osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków spoza terenu gminy Niedrzwica Duża cena za usługę 453,70 zł 8% 490,00 zł

 

 

Jednocześnie przypominamy, że na podstawie Uchwały Rady Gminy Niedrzwica Duża nr XXV/133/20 z dnia 3 listopada 2020 r. częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) to nie rzadziej niż raz na pół roku

 

Usługa asenizacyjna