Trwają prace nad realizacją inwestycji rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Niedrzwica Duża. Planowany termin oddania do użytku to 2021 r.