W związku z warunkami meteorologicznymi Przedsiębiorstwo Komunalne „Nałęcz” Sp. z o.o. prosi o oszczędne gospodarowanie wodą. Zalecamy także, aby podlewanie terenów zielonych, trawników, ogródków przydomowych ograniczyć do niezbędnego minimum.