Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje o możliwości dowożenia ścieków wozami asenizacyjnymi do stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków  w Niedrzwicy Dużej ul. Górki 43 w każdą niedzielę w godzinach 8:00 – 10:00. Szczegółowe informacje w Biurze Obsługi Klienta pon-pt 7:30 – 15:30 tel. 81 517 50 70.