Informujemy mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża o planowanych działaniach mających na celu sprawdzenie poprawnej pracy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej. Zakres badań będzie obejmował weryfikację poprawności włączeń rur oraz ich szczelności. W celu usprawnienia prac zostanie wykorzystana mobilna wytwornica dymu, dedykowana do tego rodzaju badań. Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom, że odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione.