Data publikacji: 2019-12-09 Tekst: Pełna informacja podana jest w poniższych dokumentach: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ – oferta Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie dot. podstaw wykluczenia Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 do SIWZ –…
Niedrzwica Duża , dnia 30 października 2019 r. Komunikat Rady Nadzorczej 1.Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego „NAŁĘCZ „ Sp. z o.o. spełniając postanowienia §11 pkt.4 „ Regulaminu określającego zasady wyboru i tryb przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu„ informuje, że wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu w osobie Pana Mariusza…
Szanowni Wędkarze,   Jest mi miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. już od 24 kwietnia 2019 r. otwiera sezon wędkarski na stawie przy ul. Na Stawy w Niedrzwicy Dużej. Spółka dokonała remontu stawu, który przyczynił się do znacznego pogłębienia akwenu. W przygotowaniu do obecnego sezonu, w 2018 r. dokonano zarybienia stawu (karpiem,…