Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Prezes  Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ Sp. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdził na okres 3 lat taryfy dla zbiorowegozaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niedrzwica Duża (ujęcie wody: Niedrzwica Duża,…
Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ informuje, że w dniu 17.07.2018r. do godz. 15:00 z powodu awarii nastąpiła przerwa w dostawie wody w Niedrzwicy Dużej ul. Nadrzeczna, Ogrodowa, Szkolna. Za utrudnienia przepraszamy.
Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ informuje, że w dniu 29.05.2018r. do godz. 1700  z powodu awarii na skutek przerwania sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzną nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Borkowizna, Czółna, Tomaszówka i  Niedrzwica Duża, ul. Spółdzielcza, ul. Przemysłowa, ul. Sosnowa, ul. Gruntowa, ul. Bełżycka, ul. Żużlowa,  ul. Cicha, ul. Za Torami, ul. Przechodnia. Za utrudnienia…